Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

BIEG WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 2020 - REGULAMIN

Utworzono dnia 23.10.2020
Czcionka:

Regulamin - pdf


REGULAMIN

VI BIEGU WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

edycja wirtualna

 

Ostrów Mazowiecka, 2 - 22 listopada 2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Trębickiego 10

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem „VI Biegu Wolności i Solidarności”, zwanego dalej „Biegiem” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, a współorganizatorami MKS Ostrowianka, Jednostka Wojskowa 3470, NSZZ Solidarność oddział w Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszenie Ostrów Biega.


II. CELE

 1. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 3. Wirtualna integracja środowiska biegowego.

 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

 5. Promocja Miasta Ostrów Mazowiecka jako przyjaznego dla biegaczy.


III. TERMIN I MIEJSCE
 

1. Bieg zostanie przeprowadzony w dniach 2 listopada – 22 listopada 2020 roku.
2. Uczestnik może wybrać długość tras organizowanych Biegów:
- bieg Główny - ok. 600
m – dystans honorowy,
- bieg zawodniczy - półmaraton 21 097,5 m.
3. Dystans można pokonać w dowolnym miejscu. Bieg nie jest biegiem masowym.
4. Każdy z uczestników biega indywidualnie i dostosowuje trasę oraz bezpieczeństwo do swoich możliwości.
5.
Wybrany dystans należy pokonać w całości w trakcie jednego biegu. Nie ma możliwości podzielenia wybranego dystansu na etapy.
6. Organizator nie przewiduje określonego limitu czasu w jakim uczestnik powinien pokonać
wybrany przez siebie dystans.
7. Na każdym z dystansów wynik można zarejestrować
tylko jeden raz.
8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobór trasy przez uczestnika, ani za szkody powstałe w trakcie pokonywania trasy przez uczestnika.

 

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 

 1. W biegu na 21 097,5 m prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w biegu tylko za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.

 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu zawodniczym (21 097,5 m) jest rejestracja na e – maila b.siwek@mosir.ostrowmaz.pl lub m.kozlowska@mosir.ostrowmaz.pl oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 20 zł. BIEG HONOROWY NA DYSTANSIE ok. 600 m jest BEZPŁATNY! Uczestnictwo w biegu zawodniczym (21 097,5 m) związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 20 zł do dnia 22.11.2020 r. przelewem na rachunek bankowy: Miasto Ostrów Mazowiecka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. H. Trębickiego10, 07-300 Ostrów Mazowiecka 87 89230008 0016 7976 2000 0102 tytułem „Bieg WiS oraz imię i nazwisko”.

 3. Osoby, które dokonały opłaty i chciałyby otrzymać fakturę, prosimy o taką informacje w momencie rejestracji w e – mailu i dokładne dane na które będzie wystawiona faktura.

 4. Zgłoszenia do biegu honorowego i zawodniczego trwają od 22.10.2020 r. do 22.11.2020 na e – maila b.siwek@mosir.ostrowmaz.pl lub m.kozlowska@mosir.ostrowmaz.pl.Należy podać imię i nazwisko, miejscowość oraz dane do wysyłki medalu i pakietu startowego. ( Pakiet startowy dla biegu zawodniczego - półmaraton 21 097,5 m).

 5. Po zarejestrowaniu się uczestnika do biegu Organizator potwierdza uczestnikowi udział

w biegach.

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie urządzenia lub aplikacji mobilnej do monitorowania aktywności sportowych (np. Endomondo).

 2. Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój udział w biegu na ww. urządzeniu, a potwierdzenie w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia przesłać na e–maila b.siwek@mosir.ostrowmaz.pl lub m.kozlowska@mosir.ostrowmaz.pl.

 3. Limity Uczestników Biegu wynoszą odpowiednio 150 osób dla dystansu 21 097,5 m i 100 osób dla biegu honorowego (ok. 600 m). W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia limitów Uczestników na poszczególnych dystansach.

 4. Uczestnik rejestrując swój udział , wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i profilu Facebook Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 5. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu.

 

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

2. Każdy z zawodników otrzyma numer startowy

3. Pakiet startowy, medal oraz numer startowy będzie wysyłany do uczestników biegu zawodniczego po udokumentowanym na e–maila b.siwek@mosir.ostrowmaz.pl lub m.kozlowska@mosir.ostrowmaz.pl biegu za pomocą aplikacji np. Endomondo. Uczestnicy biegu honorowego, będą odbierać osobiście medal oraz numer startowy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego 10, w godzinach 13.00 – 17.00 w holu głównym w dniach 23-24 listopada 2020 r.

4. Wysyłka pakietu startowego możliwa jest wyłącznie na terenie Polski. Nie ma możliwości wysyłki pakietu poza granice Polski.

5. Wysyłka pakietu startowego nastąpi po zakończeniu biegu to jest po 22 listopada 2020 r. na koszt organizatora biegów.
 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

przy ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 1. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: mosir.ostrowmaz@gmail.com.

 2. Administrator pozyskiwał będzie Państwa dane tj. nazwisko, imię oraz dane zamieszkania.

 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji
  i promocji VI Biegu Wolności i Solidarności, wyłonienia zwycięzców biegu na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowi Mazowieckiej, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook oraz użytkownicy strony internetowej. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach,
w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu VI Biegu Wolności i Solidarności.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub

częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

 1. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres mosir.ostrowmaz@gmail.com.

 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 4. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią covid-19.

 

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6